Økologi & bærekraft

House Of Yarn ønsker å være en ledende bransjeaktør med fokus på etikk, miljø og dyrevelferd.

All produksjon er i henhold til EUs miljøkrav – det såkalte REACH-regelverket. Dokumentasjon, åpenhet og transparens rundt disse spørsmålene er nedfelt i vår strategi, og bidrar med større trygghet for alle parter.

Vi ønsker også å være ledende innen bærekraft og økologi. Vi satser derfor på konsepter og produkter med GOTS og ICEA-sertifisering. Sertifiseringen garanterer at hele produksjonskjeden foregår ifølge økologiske prinsipper, og at dyrevelferden er ivaretatt. Sertifiseringen er lisensiert, har full transparens og både produkter og produksjonen kan etterpøves.


Reach - Regelverket


Reach er et omfattende europeisk regelverk som gjelder kjemikalier fra produksjon eller import til bruk som stoffer, i stoffblandinger og produkter. Virksomhetene har ansvar for å dokumentere trygg bruk av sine kjemikalier før de kan omsettes på markedet. De farligste stoffene reguleres av myndighetene.

Besøk nettside

IEH - Etisk handel


Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder, samt sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Besøk nettside

GOTS - økologi og sosialt ansvar


GOTS (Global Organic Textile Standard) er en internasjonal merkeordning for økologiske tekstiler. Merkeordningen stiller krav til at minimum 70 prosent av fibrene skal være økologisk dyrket, og at tekstilene må oppfylle miljø- og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen. Sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere er også inkludert i kravene.

Besøk nettside

ICEA - økologisk produksjon


ICEA bidrar til bærekraftig utvikling av økologisk landbruk gjennom inspeksjons- og sertifiseringsvirksomhet. Dette gjøres innen regulerte og frivillige etiske og miljømessige standarder for mat, ikke-mat og bedriftsansvar, i samsvar med prinsippene om upartiskhet og uavhengighet.

Besøk nettside